Siapa Sebenarnya Ustadz Khalid Basalamah?

Siapa Sebenarnya Ustadz Khalid Basalamah?

Fikroh.com – Tokoh islam dan dai nasional yang namanya dikenal luas oleh kaum muslimin Indonesia. Beliau adalah Ustadz Khalid Basalamah. Sosok beliau kerap mengisi kajian di instansi pemerintah dan masjid-masjid serta kajian-kajian umum lainnya. Lantas seperti apakah profil Ustadz Khalid Basalamah? Berikut ini adalah biografi singkatnya.

Difitnah Tokoh Wahabi Indonesia?

Siapakah sebenarnya dia? Lihat fakta-fakta mencengangkan tentang Ustadz Dr. Khalid Basalamah yang akan membuat anda terkejut membacanya. 

Disini akan membahas beberapa fakta tentang Ustadz Khalid Basalamah yang mungkin banyak masyarakat Indonesia yang belum mengetahuinya.

Ustad Khalid mempunyai sebuah restoran ternama di daerah Condet yang bernama Ajwad Resto. Ajwad Resto adalah restoran dengan cita rasa dan nuansa Timur Tengah, diracik dengan bumbu masakan yg sarat rempah rempah, disajikan oleh chef yang berpengalaman. 

Restaurant ini dirintis oleh Ustadz Khalid yang memang adalah seorang pecinta kuliner Timur Tengah.

Tujuan dari didirikannya restoran ini menjadi industri ekonomi kreatif yang menjadi sarana dakwah dan berkhidmat ke ummat dengan menciptakan lapangan pekerjaan kepada kaum muslimin. 

Restoran ini pada awalnya bertempat di Kalibata. Namun, restoran tersebut sekarang beralamat di Jl. Raya Condet No.50, RT.1/RW.3, Batu Ampar, Kramatjati, Kota Jakarta Timur, Indonesia. 

Aqidah Salafi Ustadz Khalid Basalamah

Sering menjadi pertanyaan masyarakat adalah terkait aqidah seorang ustadz. Kenapa? karena aqidah adalah sesuatu yang penting dalam Islam. 

Pokok-pokok dasar ajaran aqidah seorang muslim haruslah sesuai dengan Al Qur’an dan As Sunnah, disertai dengan pemahaman yang benar, pemahaman Salafush Shalih. 

Tentunya, seorang Muslim diharuskan untuk mencari Ilmu agama dari orang yang lurus Aqidahnya dari penyimpangan.

Jika kita lihat dan simak bersama kajian dan ceramah secara utuh (tidak dipotong-potong/bukan cuplikan) yang disampaikan Ustad Khalid Basalamah, maka kita akan mengetahui bagaimana aqidah yang dipegang oleh beliau dengan kuat. 

Ustadz Khalid beraqidah Ahlus Sunnah wal Jama’ah, seperti halnya yang diajarkan oleh Rasulullah shallallahu `alaihi wa sallam kepada para Sahabatnya radhiyallahu anhum, dan yang diikuti oleh Tabi’in, dan diteruskan oleh Imam yang Empat, yaitu Imam Abu Hanifah (Hanafi), Imam Malik, Imam Syafi’i dan Imam Ahmad (Hambali). 

Di antara keyakinan yang dipegang oleh Ahlus Sunnah adalah:

1. Islam adalah agama yang sempurna, oleh karenanya tidak diperkenankan melakukan bid’ah yaitu menambah/mengurangi mengubah perkara yang berkaitan dengan agama

2. Dilarang berdo’a dengan meminta-minta kepada kuburan orang-orang yang shalih, karena hal ini syirik

3. Ziarah kubur bertujuan untuk mendo’akan orang yang telah meninggal bukan untuk bertawasul, serta untuk mengingat kematian bukan untuk mencari berkah orang mati.

4. Allah ada di atas Arsy, menetapkan seluruh sifat-sifat Allah tanpa menyamakannya dengan makhluk-Nya, dan Allah tidak butuh kepada makhluk.

5. Tidak boleh shalat di Masjid yang ada kuburannya, tidak boleh membangun kuburan orang shalih/orang biasa

6. Mendahulukan Al Qur’an dan As Sunnah daripada akal

Silakan lihat di kitab-kitab Aqidah Islam yang sudah masyhur, seperti Aqidah Thahawiyah, dan lain-lain untuk mengetahui tentang Aqidah Salafi Ahlus Sunnah wal Jama’ah.

Benarkah Khalid Basalamah, Tokoh Wahabi Indonesia?

Isu yang beredar tentang Ustad Khalid Basalamah adalah dia adalah seorang yang mempunyai Aqidah Wahabi. Apa benar demikian? Mari kita bahas dengan mendalam

Tudingan Wahabi

Ustadz Khalid Basalamah banyak dituding sebagai Ustadz yang menyebarkan paham wahabi. 

Pihak yang menuding berasal dari orang-orang Syi’ah yang sangat membenci Ulama Ahlus Sunnah. 

Mereka menggelari orang-orang yang berusaha untuk memurnikan ajaran Nabi dengan semurni-murninya dengan sebutan Wahabi. Mengapa? agar orang-orang awam ikut terpengaruh untuk membenci dakwah sunnah. 

Hal ini kemudian diikuti oleh orang-orang yang masih berpegang pada agama Islam Tradisional yang malah ikut-ikutan memberi gelar tersebut kepada Ustadz-ustadz Salafi yang dikenal melarang meminta do’a kepada orang mati dan mengambil perantara orang mati dalam berdo’a.

Maka, tidak usah heran lagi dengan istilah wahabi yang juga pernah disematkan pula pada Pahlawan Nasional Imam Bonjol yang berusaha menegakkan agama Islam dan memberantaskan kemaksiatan yang terjadi di zaman penjajahan Belanda.

Bahkan, ada sentimen di masyarakat kejawen yang menganggap Ulama Makkah dan Madinah adalah orang-orang yang sesat.

Dr Zakir Naik yang merupakan murid kesayangan Ahmed Deedat dan telah mengislamkan jutaan orang di seluruh dunia pun dituduh sesat gara-gara melarang Maulid Nabi dan beraqidah salafi. 

Imam Masjidil Haram Syaikh As Sudais yang rekaman bacaan Al Qur’annya diputar di seluruh dunia, termasuk Indonesia dituduh sesat karena beraqidah Salafi.  

Kitab Ulama yang Dibahas Ustadz Khalid Basalamah 

Bagi yang sering datang kajian Ustadz Khalid, mungkin sudah tidak asing lagi dengan Kitab-kitab yang dibahas oleh Ustadz Khalid.

Dari kitab-kitab sejarah seperti Sirah Nabawiyah, Bulughul Maram, Minhajul Muslim, Al Kaba’ir, dan kitab-kitab lainnya dibahas dan dikupas secara mendalam pada ceramah-ceramah yang beliau sampaikan.

Ceramah Ustadz Khalid Basalamah menjadi ceramah yang kental dan padat dengan dalil-dalil yang Shahih karena mempunyai rujukan yang kredibel dari kitab yang beliau pelajari. 

Kitab Bulughul Maram dibahas dengan sangat baik oleh beliau. Kitab tersebut mempunyai judul lengkap Bulugh al-Maram min Adillat al-Ahkam, disusun oleh Ulama Ahlus Sunnah yang bernama Al Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani (773 H – 852 H). 

Kitab ini merupakan kitab hadits tematik yang memuat hadits-hadits yang dijadikan sumber pengambilan hukum fikih (istinbath) oleh para ahli fikih. 

Kitab ini menjadi rujukan utama khususnya bagi fikih dari Mazhab Syafi’i. Kitab ini juga banyak diterjemahkan di seluruh dunia.

Selain itu, beliau juga mempunyai pembahasan lengkap seputar kitab atau buku Minhajul Muslim. 

Kitab Minhajul Muslim yang ada di ini merupakan satu dari sedikit karya tulis dalam bentuk ringkas yang menggambarkan ajaran islam secara menyeluruh. Ditulis oleh seorang ulama besar yang tinggal di kota Madinah Saudi Arabia. 

Sanad Keilmuan Khalid Basalamah

Khalid Basalamah belajar otodidak? Apa betul dia tidak pantas disebut Ustadz?  

Universitas

Ustadz Khalid Basalamah mempunyai sanad keilmuan yang tinggi. Beliau belajar kepada para Ulama Ahlus Sunnah yang mempunyai sanad yang bersambung secara berurutan dari Ulama kontemporer, Ulama Salaf, para sahabat, dan dari Rasulullah. 

Mengapa? karena beliau belajar langsung di pusat Ilmu Agama Islam, di kota suci Madinah.

Di Madinah, banyak sekali ulama-ulama yang mempunyai ilmu yang mendalam tentang agama Islam. 

Fikih empat madzhab dipelajari di Universitas di Madinah sehingga orang yang belajar disana menjadi mengetahui berbagai perbedaan fikih yang terdapat dalam empat madzhab. 

Ustadz Khalid menempuh pendidikan agama secara formal di Universitas Islam Madinah. Universitas tersebut mempunyai pengajar ulama-ulama yang sangat mumpuni di bidangnya masing-masing. 

Kemudian, Ustadz Khalid Basalamah melanjutkan studinya S2 di Universitas Muslim Indonesia dan gelar doktoral di Universiti Tun Abdul Razak di Malaysia

Syafiq Reza Basalamah dan Khalid Basalamah

Ustadz Khalid Basalamah dengan Ustadz Syafiq Riza Basalamah sebenarnya mempunyai hubungan apa? Disini akan dibahas tentang hubungan antara kedua orang Ustadz tersebut.

Sebelumnya, kita bahas dahulu siapa sebenarnya Ustadz Syafiq Reza Basalamah. Ustadz Syafiq adalah ustadz beraqidah Salafi Ahlus Sunnah yang banyak dicintai masyarakat. 

Perkembangan dakwah salafi memang sedang mendapatkan antusiasme yang luar biasa. Merangkul berbagai elemen masyarakat, dari rakyat biasa sampai aparatur negara, merambah ke kalangan
pembisnis sampai kalangan artis. 

Kepolisian Republik Indonesia juga kerap mengundang Ustadz Syafiq untuk mengisi pengajian di polres setempat, seperti di Polres Pekanbaru. 

Tidak hanya itu, tabligh akbar yang diisi oleh Ustadz Syafiq dihadiri dan dibuka oleh Kapolri Badrodin Haiti. 

Lalu, apa hubungan dengan Ustad Khalid Basalamah? 

Ustad Khalid Basalamah dan Ustadz Syafiq Reza Basalamah tidak dikenal sebagai saudara kandung. Hanya saja, beliau memiliki nama marga yang sama yaitu Basalamah. 

Marga Basalamah merupakan salah satu marga Arab Hadramaut yang merujuk kepada nama keluarga atau marga yang dipakai oleh keturunan bangsa Arab, yang berasal dari daerah Hadramaut di Yaman, yang letaknya di Jazirah Arab bagian selatan. 

Penamaan marga sendiri dipilih berdasarkan kabilah, tempat asal, sejarah, kebiasaan atau sifat serta nama nenek moyang golongan tersebut.

Ustadz Dr. Khalid dan Ustadz Dr. Syafiq memiliki almameter yang sama-sama dari Universitas Islam Madinah. 

Hal yang terpenting adalah keduanya sama-sama Ustadz Ahlus Sunnah yang senantiasa berpegang pada Aqidah Salaf dan mengajak masyarakat Indonesia untuk kembali kepada kemurnian ajaran Agama Rasulullah yang masih putih bersih dari noda syirik dan bid’ah.

Maulid Nabi menurut Zakir Naik dan Khalid Basalamah

Ada apa antara Dr Zakir Naik dengan Dr Khalid Basalamah? 

Zakir Naik adalah seorang Da’i yang beraqidah Salaf, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Namun, Zakir Naik sendiri lebih senang disebut sebagai Muslim saja, karena sejatinya Islam adalah mengikuti Al Qur’an dan Hadits Shahih, seperti yang ditempuh Salafush Shalih. 

Zakir Naik merupakan murid dari Ahmed Deedat dari bidang perbandingan agama dan beliau dikenal sebagai pendebat handal yang kemampuannya melampaui gurunya Ahmed Deedat. 

Beliau berhasil melampaui Ahmed Deedat dalam Aqidah, Fiqih dan Hadits, terutama Shahih Bukhari dan Muslim yang beliau hafal. Banyak orang di berbagai penjuru dunia menjadi mu’alaf berkat menonton ceramah di Youtube maupun datang langsung ke tempat acara Zakir Naik. 

Ustadz Zakir Naik dan Ustadz Khalid Basalamah mempunyai kesamaan dalam berbagai hal. 

Oleh: Abu Adlan Nizam

About semar galieh

Check Also

Bolehkah Mengakikahi Diri Sendiri Setelah Dewasa?

Fikroh.com – Sebelumnya perlu untuk diketahui, bahwa akikah hukumnya sunah muakadah (sunah yang ditekankan), bukan …